Μεταβίβαση και έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας στα Κ.Ε.Π.

ByXenofwntas

28/08/2014
Μεταβίβαση και έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας στα Κ.Ε.Π.

kep 1Από τις 2 Σεπτεμβρίου όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν ή να εκδώσουν Άδεια Κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, καθώς και μοτοσυκλέτας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να μεταβούν στο κοντινότερο Κ.Ε.Π. της περιοχής τους για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Αυτό αποφασίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών για να διευκολύνει τους πολίτες, έτσι ώστε να αποφεύγουν την ταλαιπωρία της ουράς στο υπουργείο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Μεταφορών εκδίδονται ετησίως πάνω από 60.000 μεταβιβάσεις και εκδόσεις Άδειας Κυκλοφορίας. Έτσι, όπως προαναφέραμε από τις 2/9/2014 όποιος επιθυμεί τη Μεταβίβαση ή την έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας, μπορεί να μεταβεί σε ένα από τα 1.020 Κ.Ε.Π. ανά την Ελλάδα, κάνοντας μια πολύ απλή διαδικασία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στα Κ.Ε.Π. θα εξυπηρετούνται τα εξής:

Α. Άδειες οδήγησης

 1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α.
 2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.
 3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.
 4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ.
 5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
 6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
 7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.
 8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).
 9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της ΕΕ με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.
 10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.
 11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
 12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.
 13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.
 14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
 15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Β. Ειδικές άδειες οδήγησης

 1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.
 2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.
 3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.
 4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.
 5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.

Γ. Οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ)

 1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4.000 χιλ/μα.
 2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ).
 3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) λόγω κληρονομιάς.
 4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) στο όνομα κληρονόμων.
 5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μέχρι 4 τόνων.
 6. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) άνω των 4 τόνων.
 7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης.
 8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
 9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ).

Δ. Οχήματα Δημόσιας Χρήσης (ΔΧ)

 1. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).
 2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) λόγω μεταβίβασης.
 3. Αποχαρακτηρισμός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).